Időpont: 2023. július 5. (szerda) 17.00
Helyszín: DEÁK „BAMBA” FERENC SPORTKÖZPONT, 1183 Budapest, Thököly út 5.

Napirendi pontok:
1. A Közgyűlés megnyitása, a napirendi pontok és a választás menetének, rendjének ismertetése.
(Földes Sándor – Levezető Elnök)
2. Labdarúgó szakosztály 2022/2023. évi munkájának áttekintése, kiértékelése (írásbeli és szóbeli:
Hargitai László – szakosztályvezető)
3. Labdarúgó szakosztály 2022/2023. évi sportszakmai beszámolója. (írásbeli/szóbeli: Ágoston
Zoltán szakmai igazgató)
4. Az 1908 SZAC Budapest 2022/2023. évi pénzügyi beszámolója, valamint a 2023/24-re vonatkozó
tervek. (írásbeli: Hargitai László – pénzügyi vezető)
5. A 2022/23-es időszak áttekintése, kiértékelése, valamint a 2023/24-re vonatkozó tervek.
(szóbeli: Istenes László elnök)
6. A korfball szakosztály 2022/2023. évi beszámolója. (Írásbeli: Dörfi György szakosztályvezető)
7. Egyebek